İnsan Kaynakları

1)-IK Politikamız :
Enkare Elektronik Uydu ve Haberleşme Sistemleri Ltd. Şti.firmasının bu denli kısa sürede pek çok "ilk" in ve başarının mimarı olmasının ardında insan kaynaklarına verdiği önem yatıyor.
Yarıştığı her kulvarda liderliğini insana yaraşır kalite ve her projeye Uygun ürünler sunarak sürdüren Enkare grup içi insan kaynaklarının değerlendirmesinde de felsefe aynı : Önce İnsan ve Başarıdır

Firmamızın insan kaynakları hedeflerini şöyle özetleyebiliriz:

Sürekli olarak, Enkare yetkinliklerine sahip, nitelikli insan kaynağı ile çalışmak,

Temel İnsan Kaynakları politikamız, işin gerekleriyle çalışanların beceri ve yetkinliklerini buluşturarak; herkese eşit fırsat ilkesiyle seçmek, geliştirmek, değerlendirmek ve yönetmektir.
Hedefimizi sürekli yüksek tutarak, faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde lider VE öncü yapımızı koruyup, farklılıklar oluşturarak kalıcı üstünlükler sağlayıp, dünya markası olmak ve bu başarıyı tüm çalışanlarımızla paylaşmak temel ilkelerimizdendir.

Çalışan profilimiz; değişim ve gelişime açık, başarı motivasyonu yüksek, ekip çalışmasına ve takım ruhuna inanan, kaynaklarını ve zamanı doğru kullanan ve aynı zamanda sosyal sorumluluk duyarlılığı yüksek insan kaynağıdır.

Çalışanlarımız yeteneklerine, kariyer hedeflerine ve başarılarına göre yönlendirilir. İşe alım, yükselme ve atamalarda başarı esas alınır. Çalışanlar başarılarına ve ilan edilmiş kriterlere uygun olarak, adil ve şeffaf bir süreçte değerlendirilerek işe alınır, yükseltilir.

İK UYGULAMALARI

2)-İşe Alım süreci :

İşe alımlarında doğru işe doğru kişinin işe yerleştirilmesi yaklaşımını benimseriz. İşe alım sürecinde adaylara fırsat eşitliği sağlamak temel ilkemizdir. ihtiyaç duyulan pozisyonda değerlendirilemeyen adayların özgeçmişlerini ileride oluşabilecek uygun pozisyonlarda değerlendirilmek üzere 6 ay süreyle veri tabanımızda saklarız.


MERKEZ BÜRODA YAPILACAK UYGULAMALAR

1.GİRİŞLER


A-) İlk defa Enkare firmasında çalışacaklar için :

Yeni bir kadro oluşumu aşamasında öncelikle o kadronun görev tanımı, ilgili bölüm yöneticisi ve Ik Uzmanı tarafından hazırlanır ve bu tanım üst yönetime sunularak kadro onayı talep edilir. Alınan karar üzerine “Eleman Talep Formu”(FRM212) oluştururlur.

İhtiyaca göre çalışmak üzere işe alınması kararlaştırılan eleman Merkez Ofiste ilgili yetkili ile görüşür ve İş Talepnamesi Formu (FRM124)’ nu eksiksiz doldurur. Kendisine işe alındığına dair bilgi ve getirmesi gereken evrak hemen veya daha sonra bildirilir.


Enkare firmasına yeni girecek bir personelden istenecek evrak:

a) Nüfus Kağıdı,
b) IX.ncu Maddede belirtilen Sağlık Raporu,
c) Sigorta Kartı (varsa),
d) 6 adet vesikalık fotoğraf,
e) Askerlik çağında ise askerlik kararı, askerlik çağını geçmiş ise terhis tezkeresi,
f) İyi hal kağıdı (Savcılık kağıdı ),
g) Diploma sureti
h) İkametgah İlmühaberi

İstenilen evrakları temin eden personel için ;
a) Belirsiz süreli iş sözleşmesi imzalatılır, (ÖRNEK 1)
b) Personel sicil fişi eksiksiz doldurulur, resmi yapıştırılır. Mesleği mutlaka belirtilmelidir. (Personel Sicil Formu FRM130)
d) SSK işe giriş bildirgesi tanzim edilir.
e) Bilgisayar kullanacaksa “Enkareİnternet ve Bilgi İşlem Sistemleri Kullanım Politikası” imzalattırılır. (ÖRNEK 9)
f) Personelden alınan ve bizim tarafımızdan temin olunan evrak ve belgeler ayrı ayrı personel zarfları tesis edilerek dosyalarda muhafaza edilir.

B-) Daha önce Enkare Firmasında çalışanlar için:

1. Çalışmak üzere başvuran veya çağrılan ve daha önce Enkare‘de çalışmış olan eleman hakkında öncelikle İK’ dan bu kişi hakkında bilgi alınır. İşe alınmasında bir sakınca olmayan elemanlar için yukarıda belirtilen işe alma prosedürü aynen uygulanır.

CV lerinizi cv@enkare.com.tr adresine gönderebilirsiniz.


2)- Enkare Eğitim Prosedürü

İnsana sürekli olarak yatırım yapılır ve eğitimler bir yatırım olarak değerlendirilir. Eğitimler ihtiyaca göre hem iç hem de dış kaynaklı kullanarak gerçekleştirilir.

Enkare Şirketler Grubu Bünyesinde çalışan tüm personelin görevleri ile ilgili olarak ilgili Teorik ve Mesleki bilgilerini arttırmak görevlerine ilişkin beceriler kazandırmak ve çalışanların bireysel gelişimlerini ilerletmeye yönelik sorumluluk ve gelişimi arttırarak verimliliği sürekli olarak yükseltmek için gerekli eğitimi sağlamak için alınacak eğitimler şirketimiz sorumluluğundadır.

Tanımlar :

İç Eğitim: Şirket çalışanları için düzenlenen ve şirkette çalışan veya konusunda yetkin kişilerce verilen toplu veya bireysel olarak yapılan eğitimlerdir.

Dış Eğitim: Şirket çalışanları için ihtiyaç duyulan eğitim dalında veya belirlenen eğitim merkezlerinde toplu veya bireysel olarak alınan eğitimdir.

Uzaktan Eğitim: Yurt dışında bulunana temsilciliklerimiz üzerinden verilen teknik eğitimlerdir. Şirket çalışanları için e-örenme bireyin bilgiye zaman ve mekandan bağımsız olarak ( eş-zamanlı) senkron veya asenkron
Erişmesi ve öğrenmesini sağlamak amacı ile internet ve benzeri iletişim teknolojilerini kullanarak alınan eğitimdir.

Oryantasyon Eğitimi: Yeni işe başlayan personel için şirketi ve diğer departmanları tanıması amacı ile hazırlanan işe uyum programıdır. Şirkete yeni katılan personel için oryantasyon Eğitimini merkezde insan kaynakları departmanı Hadımköy de KYS temsilcisi verir. Verilen eğitimin bir kopyasını İnsan kaynakları departmanına iletir ve verilen oryantasyon formlarını bir dosyada saklar.

Mesleki Eğitim: Toplumsal Hayatın ihtiyaç duyulan her alanında mesleklerde kalifiye teknik eleman yetiştirilmesi için gerekli olan bilgi ve becerilerin verildiği ve uygulama yeterlilik düzeyine getirilemsini sağlayan eğitimdir.

Eğitimlerin Planlanması ve Uygulanması Süreci :

Yönetimden onaylanmış olarak gelen eğitim programı yıl içinde gerçekleştirilmek üzere eğitim kuruluşları ,eğitmenler ve eğitim yerleri sahipleri ile görüşmeler yaparak en etkin yararlı ve uygun maliyetli eğitimin gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapılır.
- İçerik tarih ve eğitmen ,yer gibi önemli detayları netleşmiş olan eğitimlere katılacak çalışanlarımıza eğitimden çok önce gerekli duyuru ve bilgileri aktararak eğitim için hazır olmaları sağlanır.
- Eğitimleri gerçekleştirileceği günden önce tüm hazırlıklar tamamlanır ,gözden geçirilir ve hatırlatma duyuruları yapılır.
- Eğitimde gerekli verimliliği sağlayabilmek ve aksaklıkları anında giderebilmek için eğitim süresinde IK departmanı eğitime nezaret eder.
- Eğitimler tamamlandıktan sonra eğitimden sağlanan faydanın ölçülebilmesi için kullanılacak olan eğitim katılım formu katılımcılara doldurtulur.
- Yıl içerisinde planlanan yıllık eğitim planı dışında herhangi bir eğitime ihtiyaç duyulduğunda talep edilen acil eğitimler Enkare Grup eğitim uzmanına bildirilir ve aynı prosedürler uygulanır.