Multiswitch Sistemleri

Multiswitch sistemi farklı uyduların ve karasal-TV yayınlarının müşterinin tercihi doğrultusunda iletimini sağlar. Bu sayede kullanıcılar headend yayınlarındaki kanal adeti ile sınırlandırılmış olmaktan kurtulurlar. Sistemin çalışma prensibi DiSEqC (Digital Satellite Equipment Control) protokolü doğrultusundadır. Bu protokol, uluslararası düzeyde kabul gören bir platform olup LNB, Multiswitch ve Uydu Alıcıları arasında ortak bir haberleşme dilidir.

DiSEqC komutları uydu alıcısı tarafından Multiswitche iletilerek Uydu (A/B/C/D), Band (Low/High) ve Polarizasyon (V/H) seçimi yapılır. Bu sistem sayesinde 4 adede kadar farklı uydunun yayın içeriği tek kablo üzerinden eve kadar ulaştırılır. Bu sistemin en büyük avantajı binalardaki çanak anten kirliliğini ortadan kaldırması ve kullanıcıya kanal seçme özgürlüğü imkanı tanımasıdır. En önemli dezavantajı ise binalarda kablolama çoğunlukla her daire başına bir hat olarak yapılmış olmasından dolayı, evde sadece bir noktada bağımsız yayın izlemeye olanak tanır. Bununla beraber tek hat üzerinden daha fazla sayıda uydu alıcısı çalıştırabilen özel tip Multiswitchler (Single Cable Solution) bulunmakta olup, bunların kullanımı ise ancak uydu alıcılarında bazı özel gömülü yazılımların mevcut olması halinde mümkündür.