Optik Multiswtich Dağıtımı

Multiswitch kısmında açıklanan özelliklere ilave olarak Optik Multiswtich Sistemi daha büyük çaplı Multiswitch dağıtım sistemleri kurulmasına imkan sağlar. Günümüzde inşaat sektöründe yapımı hızla artan yüksek katlı rezidans ve İş Merkezleri optik multiswtich sisteminin uygulanabileceği alanların başında gelmektedir.

Çanak antenlerin kurulduğu yerden yüksek binadaki belirli noktalara(katlara) fiber optik hatlar döşenerek uydu sinyalinin kayıpsız olarak taşınması sağlanır. Bu hub noktalarına fiber optik dönüştürücüler yerleştirilerek uydu sinyalleri tekrar koaksiyel RF formatına çevrilip Multiswitchlere giriş sinyali olarak verilir. Sonraki sistem yapısı ise bir önceki Multiswitch kısmında açıklanan özelliklilerle birebir örtüşmektedir.

Optik Multiswitch sisteminin en büyük avantajı yüksek binalarda sinyal kaybı olmadan fiber optik omurga ile sinyallerin lokal Multiswitch noktalarına taşınmasını sağlamasıdır.